Eenzaamheid

Eenzaamheid. Een groeiend probleem, dat steeds meer mensen treft, van alle leeftijden en achtergronden. Zowel in Nederland als wereldwijd wordt eenzaamheid meer en meer erkend als zeer belangrijke kwestie die aandacht èn actie vereist.

Gezondheidsrisico

Eenzaamheid is niet alleen een vervelende omstandigheid, maar vormt een serieus gezondheidsrisico, vergelijkbaar met roken en obesitas. Het kan leiden tot een scala aan problemen, waaronder depressie, angststoornissen, verhoogde stressniveaus en zelfs een verminderde levensverwachting. 

Sociale contacten

Het langdurig ervaren van gevoelens van eenzaamheid kan dus leiden tot ernstige gevolgen voor je fysieke en mentale welzijn. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit hoe ontzettend belangrijk sociale contacten voor mensen zijn wat betreft algehele gezondheid en levensverwachting.

Alleen zijn

Eenzaamheid moet niet worden verward met alleen zijn. Veel mensen kunnen prima alleen zijn, soms ook zeer langdurig, zonder zich ook maar een seconde eenzaam te voelen.

Dat geldt niet voor iedereen. Veel singles voelen zich regelmatig eenzaam, juist omdat ze geen relatie of partner (meer) hebben. 

Andersom komt er ook binnen relaties ontzettend veel eenzaamheid voor. 

Eenzaam met partner

Dit houdt in, dat ondanks het hebben van een partner of sociale kring, veel mensen zich toch erg eenzaam kunnen voelen. Dit komt door een gebrek aan emotionele verbondenheid, begrip en ondersteuning. Dit kan het gevolg zijn van communicatieproblemen, onvervulde behoeften of bepaalde veranderingen in de relatie. 

Ik ontmoet op dagelijkse basis mensen in beide situaties. 

Kwaliteit

Het is dus belangrijk op te merken dat eenzaamheid niet (alleen) wordt veroorzaakt door een gebrek aan sociale contacten, maar ook door een gebrek aan voor jou persoonlijk kwalitatieve relaties/contacten. 

COVID

In Nederland heeft onderzoek aangetoond dat meer dan een miljoen mensen zich ernstig eenzaam voelen.

Dit cijfer is in de afgelopen jaren nog gestaag toegenomen. De COVID-pandemie heeft deze trend verder versterkt. 

Jezelf bewust zijn van deze gevoelens, dit als probleem voor jezelf constateren en adresseren, er evnetueel openlijk over praten maar vooral actie ondernemen zijn hierin mooie stappen. Het aanpakken van eenzaamheid vereist echter ook actie op breed maatschappelijk niveau.