Mindfulness en Tantra

Diep ontspannen

Alle sessies worden heel bewust (mindful), gestructureerd en opbouwend uitgevoerd om jou in een diep ontspannen state of mind te brengen.

Dit is trouwens ook de reden dat ik bijvoorbeeld geen sessies geef van een half uurtje of 1 uurtje, en dit is ook waarin een erotische massage fundamenteel verschilt van alleen seks of seksuele handelingen uitvoeren.

Overgave en flow

We praten niet al te veel tijdens het massage-onderdeel, omdat je, wanneer je continue in gesprek blijft, moeilijker ontspant en/of in de sensuele of energetisch geladen ‘flow’ raakt.

Een kwestie van overgave dus. Van juist niet te veel in je hoofd blijven en labelen/oordelen/analyseren, maar van: in je lichaam komen en echt ZIJN en VOELEN. Van tevoren en na afloop van de sessie hebben we wel even een gesprekje.

Vrij en puur

Mijn behandelingen zijn een integratie van diverse oosterse en westerse technieken. Ik masseer bij de erotische massages zonder de obstakels van kleding, het voelt heel vrij en puur; het past bij deze uitgebreide massagevorm.

Holistisch

Traditionele heelkunden (zoals massage) zijn duizenden jaren geleden ontstaan, ver vóór alle technische uitvindingen waarmee men in detail in de weefsels kan kijken en ook ver voordat Freud de basis legde voor de huidige psychologie als zelfstandig vakgebied.

Natuurgeneeswijzen bekijken de mens vanuit het grotere geheel en in relatie tot zijn omgeving en de natuur (holistisch). 

In deze heelkunden (complementaire geneeskunde) kijkt men dus meer naar ‘de mens’ in plaats van dat de focus op ‘de kwaal’ ligt.

Disbalans en balans

Bij de complementaire geneeskunde gaat men ervan uit, dat een belangrijk deel van alle bestaande ziekten en aandoeningen is veroorzaakt door disbalans.

De traditionele heelkunde is er vrijwel geheel op gericht om die balans terug te vinden. Het lichaam wordt geholpen om zichzelf te helen. Ongezonde lifestyle (o.a. stress) is meestal de oorzaak.

Spiritualiteit

Traditionele heelkunsten, zoals massage, zijn vaak (deels) verweven met spirituele uitgangspunten/zienswijzen waarin veel is gebaseerd op aanwezige energieën.

Deze zijn gekoppeld aan de ‘energetische anatomie’ van de mens.

Enkele voorbeelden:

Acupunctuur werkt met het concept ‘Yin /Yang’ en de energie ‘Chi’. Yoga werkt met het concept ‘Asana’s’ en de energie ‘Prana’. Tantra kent ‘Chakra’s’ en ‘Kundalini’. De Ayurveda heeft het concept ‘Tridosha’s’ met bijhorende energieën ‘Kapha’, ‘Pitta’ en ‘Vata’.

Veel energieën en hun bijhorende energetische anatomie hebben opmerkelijke overeenkomsten met de anatomie zoals deze in het Westen is ontwikkeld.

Non-dualiteit

Veel Oosterse filosofiën gaan uit van het concept dat onze (fysieke) wereld niet bestaat uit een verzameling losse objecten of afzonderlijke gebeurtenissen, maar dat alles één geheel vormt: energie in beweging. Het universum bestaat uit één gemeenschappelijke energiebron en komt daar ook uit voort.

Deze energie (ook wel frequentie of trilling genoemd) is volkomen transformeerbaar. Die transformatie gebeurt constant.

Niets bestaat of staat los van elkaar. Alle materie, verschijnselen, situaties en interacties ontstaan vanzelf, en zouden zich ook niet op andere wijze hebben kunnen ontwikkelen, anders dan dat het (is) gebeurt.

Energiebron

Dit houdt in, dat alles vanzelf ontstaat en gebeurt; ook ons bestaan en ons leven als mens.

In die realiteit bestaat er geen absolute tijd, geen absolute ruimte, er bestaan geen  tegenstellingen, geen hogere machten. Het één komt simpelweg voort uit het ander.

Omdat alles uit dezelfde, gemeenschappelijke energiebron bestaat, is er, volgens deze theorie, geen individueel bewustzijn; er is 1 groot bewustzijn. Dat bewustzijn is die energie.

Zelfbewustzijn

Wij bestaan niet als afzonderlijk ‘ikje’ en wij hebben geen invloed op wat er gebeurt in het universum, noch in ons eigen bestaan.

Maar omdat wij als mensen ons wel afgescheiden voelen (dankzij ons zelfbewustzijn) ontstaat er: lijden.

Alle materie, verschijnselen, ideeën en concepten (zoals o.a. ‘de vrije wil’) wordt weliswaar door ons zelfbewustzijn als dusdanig ervaren, maar zijn, op elementair niveau, geen realiteit. De realiteit is die gemeenschappelijke energiebron. Die energie is in beweging. Die beweging gaat vanzelf.

Wetenschap

Deze oude filosofie heeft raakvlakken met moderne opvattingen van diverse wetenschapsgebieden (wijsbegeerte, evolutietheorie, snaartheorieën, veldentheorieën,  neurowetenschap, kwantumfysica, etc.).

Zelfonderzoek 

De universele energiebron (ook wel ‘bewustzijn’ genoemd) wordt binnen veel Oosterse filosofieën gezien als de essentie van het bestaan.

Door middel van grondig zelfonderzoek en transformatieprocessen kun je, volgens deze opvatting, dichter bij dit zuivere bewustzijn (=de werkelijkheid) komen.

Dit zelfonderzoek bestaat uit: het leren om je aandacht beter vast te houden (concentratie), het analyseren van je (gedrags)patronen en het observeren van je gedachten, het observeren van de observeerder van die gedachten etc. 

Hierdoor ontstaat er: acceptatie, harmonie en rust; het einde van het lijden. Je verbindt jezelf met de realiteit door het beoefenen van meditaties.

Tantra: praktisch 

Tantra is een mystieke en non-dualistische visie, die al lang geleden geïntegreerd is in verschillende spirituele stromingen en religies, waaronder Boeddhisme en Hindoeïsme.

Een kenmerk van Tantra is, dat het weinig puur theoretische/abstracte aspecten bevat; de geschriften zijn vooral beschrijvingen van rituelen, oefeningen en meditaties.

Door deze super-praktische aard, kan uiteindelijk alles wat je doet een meditatie worden.

De stroming is ontwikkelt met als doel te worden geïntegreerd in het dagelijks bestaan van ‘normale’ mensen (en dus juist niet voor uitsluitend spiritueel hooggeplaatsten/ingewijden zoals bijvoorbeeld brahmanen, priesters, monniken etc.).

Daarnaast neemt Tantra de seksuele energie wèl mee in de oefeningen (=levensenergie). Dit in tegenstelling tot veel andere religies en stromingen.

Neo Tantra

In de jaren ’60 werden Tantrische rituelen verder doorontwikkeld in het westen en ook deels aangepast aan de vrije westerse cultuur van die jaren.

Met name Osho en zijn volgelingen mixten diverse oude en nieuwere disciplines tot innovatieve ideeën die binnen biopsychosociale vakgebieden vorm kregen (o.a. emotioneel lichaamswerk, actieve meditaties, de methoden Feldenkrais, Lowen en Reich).

Ook ontwikkelde zij tao- en tantramassages en bepaalde partnertherapie-methoden.

Het seksuele aspect kreeg een grotere rol dan dat het ooit binnen de authentieke tantra-geschriften had.

Liefdesleven

Praktisch bekeken, kan Tantra je (liefdes)leven verrijken en verdiepen; zowel authentieke tantra als de ‘neo-varianten’.

Dit, omdat o.a. de intimiteit tussen mensen en het contact wat je met anderen beleeft bij Tantra als waardevol onderdeel van het zelfonderzoek/transformatieproces wordt gezien of kan worden gezien.

Door middel van de rituelen (zoals meditaties, partner-oefeningen, ademwerk, zintuigen stimuleren, bepaalde lichaamshoudingen, aanrakingen en massages) kom je dichter bij jezelf en daardoor dichter bij de ander.

Wanneer je dit vaker beoefent, leer je om bewuster (mindful) te leven, te accepteren en om bepaalde zaken los te laten.

Je creëert een basisvertrouwen en -dankbaarheid, komt dichter bij je gevoel en bent vaker ‘in het moment’ en in je kracht. Niet alleen in de slaapkamer, maar overal en altijd.