Tantra & Spiritualiteit

Balans en Disbalans

Traditionele geneeswijzen (zoals massage) zijn duizenden jaren geleden ontstaan, ver vóór alle technische uitvindingen bestonden waarmee in detail in de weefsels kon worden gekeken. En bijvoorbeeld ook ver vóórdat Freud de basis legde voor de huidige psychologie als zelfstandig vakgebied. De visies van deze heelkunden op ziekten en gezondheid bekijken de mens daarom veel meer vanuit het globale, grotere geheel (oftewel: holistisch). Men bekijkt de mens in relatie met zijn omgeving en in relatie tot de natuur. In deze heelkunde (complementaire geneeskunde) wordt meer naar de mens zelf gekeken dan naar de kwaal. Binnen de complementaire geneeskunde gaat men ervan uit, dat een belangrijk deel van alle bestaande kwalen, ziekten en aandoeningen wordt veroorzaakt door disbalans (in veel gevallen: een ongezonde lifestyle). De traditionele heelkunde is er vrijwel geheel op gericht die balans weer te vinden. Het lichaam wordt geholpen zichzelf te helen.

Energieën

Traditionele heelkunsten zijn vaak (deels) verweven met spiritualiteit. Men gaat hierbij uit van aanwezige energieën. Deze zijn gekoppeld aan de ‘energetische anatomie’ van de mens. Enkele voorbeelden: Acupunctuur werkt met het concept yin /yang en de energie chi. Yoga werkt met het concept asana’s en de energie prana. Tantra werkt met het concept chakra’s en kundalini-energie. Ayurveda kent het concept tridosha’s en bijhorende energiën zijn: kapha, pitta en vata. Veel energiën en de bijhorende energetische anatomie hebben opmerkelijke overeenkomsten met de anatomie zoals deze in het Westen is ontwikkeld. In de oosterse religies/spiritualiteit gaat men ervan uit, dat onze fysieke wereld niet bestaat uit een verzameling losse objecten, maar eerder een complex geheel vormt van interacties welke in een voortdurende beweging verkeren (frequentie/energie). Alles is volkomen transformeerbaar. Dit ‘oude’ idee heeft raakvlakken met moderne wetenschappelijke inzichten.

Wat is Tantra?

Tantra is een non-dualistisch spiritueel pad. Zoals veel spirituele stromingen, is het ontstaan in India. Anders dan bijvoorbeeld Yoga, gebruiken alle Tantrische stromingen juist wél de seksuele energie. Een krachtige energie: de bron van het leven. Inmiddels zijn veel Tantra-vormen in het Westen verder ontwikkeld en ook deels aangepast aan de Westerse Cultuur. Puur praktisch bekeken, kan tantra je erg goed helpen wanneer je een bepaalde ontwikkeling wilt bewerkstelligen in je leven, of iets aan jezelf/je situatie/je relatie met je partner wil veranderen, verbeteren of verdiepen. Door middel van bepaalde rituelen, meditaties, (communicatie)oefeningen en ademtechnieken kom je dichter bij jezelf en bij de ander. Je leert veel bewuster voelen, ervaren, jezelf uiten, dingen benoemen, verantwoordelijkheid nemen. Goed communiceren met je ‘onderbewuste ik’ is vaak de kortste weg naar gewenste (gedrags)verandering of bewustwording. Tantra kan hier een waardevolle aanvulling (of therapievorm) in zijn, een hulp bij je persoonlijke ontwikkeling. Het haalt je uit je comfort-zone en verschaft je een wijdere blik. Tantra kan meer ‘kleur’ en liefde geven aan je leven. Het kan verdieping brengen of Nederland gewoonweg wat minder ‘grijs’ maken…

Tantramassages bij Eva Massage

Ik beperk mij geheel tot het geven van massage-behandelingen. Wel gebruik ik daarbij tantrische principes. Mijn massagebehandelingen zijn een integratie van verschillende oosterse en westerse massagetechnieken. Ik masseer zonder de obstakels van kleding, omdat ik dat inmiddels zo gewend ben en veel fijner vind werken; het voelt veel vrijer en heel puur; het past bij deze uitgebreide massagevorm. Een erectie en/of hoogtepunt is vaak gewoon een onderdeel; erotiek en het opwekken van verlangen spelen immers een grote rol bij tantra en bij erotische massages in het algemeen. Maar de nadruk ligt hier niet op, en er is beslist niets verplicht of verwacht.

De massages worden heel bewust, gestructureerd en opbouwend uitgevoerd. Dit is om jou in een werkelijk diep ontspannen en bewuste state of mind te brengen. Dit is trouwens ook de reden dat ik bijvoorbeeld geen massages geef van een half uurtje. Doorgaans wordt er niet al te veel gesproken tijdens de massages (al kan dit natuurlijk wel). Dit is omdat je, wanneer je continue in gesprek blijft, een stuk moeilijker ontspant en/of in de erotisch geladen of energetische flow raakt. Een kwestie van overgave dus. Van juist niet te veel in je hoofd blijven en analyseren, maar in je lichaam komen en echt voelen. Van tevoren en of juist na afloop van de sessie hebben we meestal wel even een gesprekje.