Mindful

A Taste of Flow

(The Art of Energy in Motion)

Mindful Massages

Al mijn behandelingen zijn een integratie van diverse Oosterse en Westerse technieken. Ik masseer zonder de obstakels van kleding, omdat ik dat inmiddels zo gewend ben en veel fijner vind werken; het voelt veel vrijer en heel puur; het past bij deze uitgebreide massagevorm. Een erectie en/of hoogtepunt vormt een eventueel onderdeel van de behandelingen. Er wordt echter niets  verwacht; er wordt ook niet uitgegaan van een ‘prestatie’ van de ontvanger.

Alle sessies worden heel bewust (mindful), gestructureerd en opbouwend uitgevoerd. Dit is om jou in een werkelijk diep ontspannen en bewuste state of mind te brengen. Dit is trouwens ook de reden dat ik bijvoorbeeld geen sessies geef van een (half) uurtje, en dit is ook waarin een erotische massage fundamenteel verschilt van seks of het uitvoeren van seksuele handelingen.

Doorgaans wordt er niet al te veel gesproken tijdens het massage-onderdeel (al kan dit natuurlijk wel). Dit is omdat je, wanneer je continue in gesprek blijft, een stuk moeilijker ontspant en in de sensuele of energetisch geladen ‘flow’ raakt. Een kwestie van overgave dus. Van juist niet te veel in je hoofd blijven en labelen/oordelen/analyseren, maar van: in je lichaam komen en echt ZIJN en VOELEN. Van tevoren en/ of juist na afloop van de sessie hebben we meestal wel even een gesprekje.

Holistisch

Traditionele heelkunden (zoals massage) zijn duizenden jaren geleden ontstaan, ver vóór alle technische uitvindingen bestonden waarmee in detail in de weefsels kon worden gekeken. En bijvoorbeeld ook ver vóórdat Freud de basis legde voor de huidige psychologie als zelfstandig vakgebied. De visies en grondslag van deze geneeswijzen op ziekten en gezondheid bekijken de mens daarom veel meer vanuit het globale, grotere geheel (oftewel: holistisch). Men bekijkt individuen in relatie tot hun omgeving en in relatie tot de natuur. In deze heelkunden (tegenwoordig ‘complementaire geneeskunde’ genoemd) wordt veel meer naar de mens zelf gekeken in plaats van dat de gehele focus op de kwaal ligt.

Binnen de complementaire geneeskunde gaat men ervan uit, dat een belangrijk deel van alle bestaande ziekten en aandoeningen wordt veroorzaakt door disbalans. Die disbalans wordt in veel gevallen veroorzaakt door een ongezonde lifestyle en stress. De traditionele heelkunde is er vrijwel geheel op gericht om die die balans weer terug te vinden. Het lichaam wordt geholpen zichzelf te helen.

Energie

Traditionele heelkunsten, zoals massage, zijn vaak (deels) verweven met spirituele uitgangspunten/zienswijzen. Daarin is veel gebaseerd op aanwezige energieën. Deze zijn gekoppeld aan de ‘energetische anatomie’ van de mens.

Enkele voorbeelden: Acupunctuur werkt met het concept ‘Yin /Yang’ en de energie ‘Chi’. Yoga werkt met het concept ‘Asana’s’ en de energie ‘Prana’. Tantra kent de ‘Chakra’s’ en  ‘Kundalini’. De Ayurveda heeft het concept ‘Tridosha’s’. Bijhorende energieën zijn: ‘Kapha’, ‘Pitta’ en ‘Vata’.

Veel energieën en hun bijhorende energetische anatomie hebben opmerkelijke overeenkomsten met de anatomie zoals deze in het Westen is ontwikkeld.

Non-dualiteit

Veel Oosterse filosofiën gaan uit van het concept dat onze (fysieke) wereld niet bestaat uit een verzameling losse objecten of afzonderlijke gebeurtenissen, maar dat alles één geheel vormt: energie in beweging. Het universum bestaat uit één gemeenschappelijke energiebron en komt daar ook uit voort. Deze energie (ook wel frequentie of trilling genoemd) is volkomen transformeerbaar. Die transformatie gebeurt constant. Niets bestaat of staat los van elkaar. Alle materie, verschijnselen, situaties en interacties ontstaan vanzelf, en zouden zich ook niet op andere wijze hebben kunnen ontwikkelen, anders dan dat het (is) gebeurt.

Dit houdt in, dat alles vanzelf ontstaat en gebeurt; ook ons bestaan en ons leven als mens. In de realiteit bestaat er geen absolute tijd, geen absolute ruimte, er bestaan geen  tegenstellingen, er is ook geen hogere macht. Het één komt simpelweg voort uit het ander. Omdat alles uit dezelfde energie bestaat, is er, volgens deze theorie, geen individueel bewustzijn; er is 1 groot bewustzijn(energie). Wij bestaan dus niet als afzonderlijk ‘ikje’ en wij hebben bovendien geen invloed op wat er gebeurt in het universum, noch in ons eigen bestaan. Maar omdat wij als mensen ons wel afgescheiden voelen (dankzij ons zelfbewustzijn) ontstaat er: lijden. Alle materie, verschijnselen, ideeën en concepten (zoals o.a. ‘de vrije wil’) wordt weliswaar door ons zelfbewustzijn als dusdanig ervaren, maar zijn, op elementair niveau, geen realiteit. De realiteit is die gemeenschappelijke energiebron. Die energie is in beweging. Die beweging gaat vanzelf.

Deze oude filosofie heeft inmiddels raakvlakken met moderne opvattingen van diverse wetenschapsgebieden (wijsbegeerte, evolutietheorie, snaartheorieën, veldentheorie,  neurowetenschap, kwantumfysica, etc).

De universele energiebron (ook wel ‘bewustzijn’ genoemd) wordt binnen veel Oosterse filosofieën gezien als de essentie van het bestaan. Door middel van  grondig zelfonderzoek en transformatieprocessen kun je, volgens deze opvatting, dichter bij dit zuivere bewustzijn (=de werkelijkheid) komen. Dit zelfonderzoek bestaat uit: het leren om je aandacht beter vast te houden (concentratie), het analyseren van je (gedrags)patronen en het observeren van je gedachten. Hierdoor ontstaat er: acceptatie, harmonie en rust; het einde van het lijden. Je verbindt jezelf met de realiteit door het beoefenen van meditatie.

Tantra: levensenergie

Tantra (Tantra Yoga) is een mystieke en non-dualistische visie, die al lang geleden geïntegreerd is in verschillende spirituele stromingen en religies, waaronder Boeddhisme, Hindoeïsme, Tao, Jaïnisme. Enkele kenmerken van Tantra zijn o.a. dat het weinig puur theoretische/abstracte aspecten bevat; de geschriften zijn vooral beschrijvingen van rituelen, meditaties en praktijken. Door deze praktische aard, kan uiteindelijk alles wat je doet een meditatie worden. Daarnaast neemt Tantra Yoga de seksuele energie mee in de oefeningen (levensenergie), in tegenstelling tot veel andere religies en stromingen. In de jaren ’60 werden enkele tantrische tradities verder doorontwikkeld in het Westen en ook deels aangepast aan de vrije Westerse cultuur van die jaren. Met name Osho en zijn volgelingen mixten allerlei nieuwe ideeën en vakgebieden (emotioneel lichaamswerk, partnertherapie, dynamische meditaties,  psychologie-en therapievormen) met Tantra.  Het seksuele aspect kreeg daarbij een veel grotere rol dan dat het ooit binnen de authentieke tantra’s had.

Puur praktisch bekeken, kan Tantra je (liefdes)leven verrijken en verdiepen; zowel authentieke tantra als de neo-varianten. Dit, omdat o.a. de intimiteit tussen mensen en het contact wat je met anderen beleeft  binnen Tantra als waardevol onderdeel van het zelfonderzoek/transformatieproces wordt gezien of kan worden gezien. Door middel van deze (oude en nieuwe) rituelen (zoals meditaties, partner-oefeningen, ademwerk, zintuig-oefeningen, lichaamshoudingen/yoga, aanrakingen en massages) kom je dichter bij jezelf en daardoor ook dichter bij ‘de ander’. Wanneer je dit vaker beoefent, leer je om bewust/mindful  te leven, te accepteren, dichter bij je gevoel te komen en om vaker ‘in het moment’ te zijn. Niet alleen in de slaapkamer, maar overal en altijd.