Meer zelfvertrouwen

Steeds negatief over jezelf denken zie ik in mijn praktijk voorbijkomen als één van de oorzaken van het niet aangaan van relaties. Trouwens, ook als je wèl een partner hebt, kan een lage zelfwaardering een bron van spanningen zijn.

Onzeker en geremd

Steeds negatieve ideeën over jezelf hebben zorgt voor veel onzekerheid. In gezelschap ben je je in hoge mate bewust van je eigen gedrag, en daardoor erg geremd. Tijdens een date of bij intimiteit met een ander heb je alléén oog voor jouw slechte kanten (en dat zijn er volgens jou ook ontzettend veel).

Normale dagelijkse activiteiten ga je zien als ‘prestatie’, waardoor overal enorme druk op komt te staan. Je vergelijkt jezelf steeds met anderen, waarbij je jezelf beschouwt als oninteressant, onbelangrijk en niet de moeite waard. Deze interne dialogen kosten veel energie.

Emotionele problemen

Negatief zelfbeeld is geen officiële diagnose, maar gaat heel vaak samen met depressie, sociale angst, eetstoornis, verslavingen, eenzaamheid en andere emotionele problemen.

Onvoldoende zelfwaardering is een proces dat langzaam en onderbewust in je brein wordt ‘ingesleten’. Bijvoorbeeld: “Dat kan ik niet”, “Ik ben dom”, “Dat lukt me nooit”, “Dat gaat voor mij niet op” worden volledig geautomatiseerde gedachtenpatronen. 

Ook zeer succesvolle, beroemde, aantrekkelijke of intelligente personen kunnen zich jarenlang totaal mislukt voelen door dit ‘inslijtmechanisme’. 

Hoe ontstaat een negatief zelfbeeld?

 • Vroeger thuis kreeg je vaak de stempel ‘dom’ of ‘onbelangrijk’
 • Er was (of is) weinig waardering, complimenten of bemoediging
 • Je (ex)partner heeft uitsluitend oog voor je negatieve eigenschappen
 • Zeer veel en zeer negatieve ervaringen (tijdens het daten) opgedaan
 • Je bent slecht behandeld/ mishandeld door een vorige partner
 • In de thuissituatie bestond er veel nadruk op presteren
 • De lat lag/ligt onrealistisch hoog (door uitzonderlijke prestaties van anderen)
 • Je werd langdurig achtergesteld, gediscrimineerd of buitengesloten
 • Pesten; dit gebeurt meestal wegens onbeduidende redenen
 • Je hebt ooit ernstig in iets gefaald en kunt deze herinnering niet loslaten
 • Je hebt niet geleerd dat je soms je comfortzone moet verlaten
 • Je bent erg beschermd opgevoed (geen eigen grenzen geleerd)
 • Er is zeer langdurig weinig waardering voor jou op de werkvloer
 • Jouw functie ligt boven of onder jouw eigenlijke niveau
 • Je bent erg gevoelig en voelt je vaak niet begrepen
 • Je beleeft dingen anders dan anderen in je omgeving
 • Je hebt de (voor jou) verkeerde personen om je heen in studie of werk

Begeleide zelfhulp

Meer zelfvertrouwen kan jouw ontwikkeling als partner en minnaar sterk verbeteren. Bij intimiteitscoaching kan dit onderwerp dus een rol spelen. We werken aan het creëren van een andere zienswijze omtrent jezelf. Realistischer, met meer zelfrespect. De begeleiding kan met huiswerkopdrachten worden gecombineerd. Dan ga je er zelf actief mee aan de slag.